Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ऋणानुबंध कुटुंबाचे
#1
Hot 
लेखक - सोना. 
********** 

काम देवतेला विनम्र अभिवादन करून मी माझी हि कथा लिहितो आहे. हि कथा काल्पनिक नसून अगदी सत्य घटनेवर आधारित आहे . 

हि माझी पहिलीच कथा आहे, कथा लिहिताना ह्यामध्ये जर काही चूक झाली असेल तर क्षमा असावी. कृपा करून माझी हि कथा वाचून त्याच्या योग्य त्या प्रतिक्रिया द्याव्यात हि नम्र विनंती. 
अगदी स्वप्नात घडावे तसे माझ्या सोबत घडले, सत्य कल्पनेच्या पलीकडे असते ! असू हि शकते. असो तर आपण माझ्या ह्या पहिल्या कथेची सुरवात करू । 

| मी गौरव मुंबई राहतो आमचे एकत्र कुटुंब आहे, माझे बाबा आणि मोठे काका दोघे सरकारी कर्मचारी आहेत आऊ (माझी आई ) आणि अव्वा ( मोठी काकू ) दोघी गृहिणी आहेत. मोठ्या काकांना ३ मुलं अनिश दादा ३५ वर्षाचा बँकेत काम करतो, अंजली ताई ३२ वर्षाची आर्किटेक्ट आहे आणि नेहा दीदी २८ वर्षाची लॉयर आहे. शेवटी मी शेंडे फळ २७ वर्षाचा सिविल इंजिनियर आहे. मग माझे लहान काका ३८ वर्षाचा दादा बरोबर तो हि बँकेत कामाला आहे आणि त्याची बायको मनीषा काकू ३४ वर्षाची घरातच असते. ६ वर्ष झाली लहान काकाच्या लग्नाला पण त्याना आजून मुल बाळ नाही आणि नंतर श्रद्धा वहिनी ( अनिश दादाची बायको ) ३१ वर्षाची ती बी.एम.सी मध्ये शिक्षिका आहे. 

| आजोबांची बरीच प्रॉपर्टी होती, गेल्या दोन वर्षा पूर्वी ती प्रॉपर्टी बिल्डरला विकून आम्हाला खूप पैसा मिळाला त्या पैश्यातून आम्ही एक ६ बी.एच.के फ्लॅट घेतला गाडी वैगरे घेतली आणि त्यातला काही पैसा घेऊन मी आणि ताई आम्ही दोघांनी आर्किटेक्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शनचा बिजनेस सुरु केला, आता आमचे सगळे काही व्यवस्थित चालले होते आमचा बिजनेससुद्धा दिवसेन दिवस चांगली प्रगती करत होता घरामध्ये आनंदी आनंद होता. में महिन्याचे दिवस होते लहान काका आणि दादा गाडी घेऊन मित्रांबरोबर फिरण्यासाठी म्हणून पाचगणीला गेले होते आणि परताना त्यांच्या गाडीला अपघात झाला, त्या अपघातात काका,दादा आणि त्यांचा एक मित्र तिघे मरण पावले. आता घरात सगळीकडे दु:खाचे वातावरण होते त्यातून वहिनीला दिवस गेले होते. तिला नववा महिना चालू होता डॉक्टरांनी वहिनीला जास्त त्रास होता काम नये हे अगोदरच सांगितले होते पण वहिनीचे रडणे थांबतच नव्हते. असो तर हळू हळू परिस्थिती आटोक्यात येऊ लागली आता सगळी जणं दु:ख विसरून हळू हळू आप आपल्या कामात गुंतू लागले होते. त्या रात्री वहिनीला लेबर पेन सुरु झाले आम्ही तिला हॉस्पिटलमध्ये नेली पहाटे पहाटे वहिनीने एका सुंदर आणि गोंडस मुलीला जन्म दिला. मुलगी झाली म्हणून सगळेच नाराज झाले होते पण तिच्या जन्माने मला मात्र लॉटरी लागली कारण एवढे दिवस ज्या कामासाठी मी मेहनत करत होतो ते काम मला तिच्या पायगुणाने लगेच मिळाले, मी घरी हि गोड बातमी सांगितली आणि पेढे घेऊन हॉस्पिटलमध्ये गेलो. मला बघून वहिनी थोडीशी अस्वस्थ झाली कारण विचारल्या वर वहिनी म्हणाली । 

"मला ठाऊक आहे मी मुलीला जन्म दिल्यामुळे सगळेच नाखुश आहेत " हे सांगताना वहिनीच्या डोळ्यात पाणी आले होते. 

वहिनीचे सगळे काही ऐकून घेतल्यावर मी वहिनीला म्हणालो " सगळ्यांचे मला माहित नाही पण मी खुपच खुश आहे " आणि मी माझ्या खुशीचे कारण वहिनीला सांगितले, ते ऐकून वहिनीलासुद्धा आनंद झाला होता मी वहिनीच्या डोक्यावर हात फिरवत म्हणालो "जरी हिचा पायगुण असला तरी माझ्यासाठी खरी लक्ष्मी तूच आहेस कारण तुझ्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. तू काहीहि काळजी करू नकोस मी नेहमीच तुझ्याबरोबर आहे " माझ्या तोंडून हे वाक्य ऐकून वहिनी खुश झाली होती. खरं तर पहिले बाळंतपण आईकडे होते पण वहिनीच्या माहेरची परिस्थिती बेताचीच असल्यामुळे, तिला माहेरी न पाठवता आमच्याकडेच ठेवली होती. वहीनीच्या मुलीचे बारसं देखील मी खुपच थाटात केले तिचे नाव 'विभूती' ठेवले, आता मी ऑफिसवरून आलो की फ्रेश होऊन सरळ वहिनीच्या रूममध्ये विभूतीबरोबर खेळायला जायचो.
रोजच्याप्रमाणे मी आज देखील फ्रेश होऊन विभूतीबरोबर खेळण्यासाठी बेडरूममध्ये गेलो, बेडरूमचे दार उघडून बघतो तर वहिनी समोरच बेडवर बसून विभूतीला दुध पाजत होती. वहिनीचा उजवा स्तन विभूच्या तोंडात होता आणि डावा स्तन झिपवाला गाऊन असल्यामुळे बाहेर आला होता. वहिनीचे ते लहान आणि गोरे गोरे स्तन बघून मी खुश झालो आणि त्यावरची काळीभोर बोंडं बघून थोडासा कामुक झालो तेवढ्यात वहिनीने माझ्याकडे बघितले मी काहीही न बोलता चटकन दरवाजा बंद करून हॉलमध्ये निघून गेलो. एक १५/२० मिनटानंतर मी पुन्हा बेडरूम मध्ये आलो. आता विभूचे दुध पिऊन झाले होते मी आतमध्ये जाऊन विभूबरोबर खेळू लागलो, काही वेळाने वहिनीने चावटपणे मला विचारले 

" मगाशी आलास आणि लगेच का निघून गेलास? " मी हळूच गालातल्या गालात हसत म्हणालो 

" तू विभूला दुध पाजत होतीस म्हणून, " वहिनी काहीही न बोलता फक्त हसली आणि आम्ही गप्पा करत करत विभूशी खेळू लागलो. रात्री जेवणं वैगरे आटपली दुसरा दिवस सुट्टीचा दिवस होता म्हणून मी पुन्हा विभूबरोबर खेळात बसलो. वहिनी खाली काम करत होती, खेळता खेळता विभू भूक लागली म्हणून रडू लागली तशी मी वहिनीला हाक मारली. वहिनीने विभूला घेतली आणि मी बाहेर निघून गेलो. काही वेळाने मी पुन्हा आलो विभू खेळत होती वहिनीने विभूला माझ्याकडे दिली आणि बाथरूममध्ये निघून गेली, बन्याच वेळाने वहिनी बाथरूम मधून बाहेर आली मला वहिनी थोडीशी थकल्यासारखी दिसत होती, म्हणून मी सहज वहिनीला विचारले 

"काय झाले बरे नाही वाटत आहे का? एकदम थकल्या सारखी दिसतेस?" 

"नाही रे बरी आहे मी." त्यावर वहिनी म्हणाली. 
मी पुन्हा वहिनीला म्हणालो " मग एवढी थकल्यासारखी का दिसतेस? "तशी वहिनी चावटपणे हसली. 

" काही नाही, " वहिनी म्हणाली. 

मी पुन्हा जोर देत वहिनीला म्हणालो "काही नाही तर चांगले आहे , पण मला तू थोडीशी थकल्यासारखी दिसतेस." त्यावर वहिनी चावटपणे म्हणाली 

" अरे मला दुध जरा जास्त येते आणि विभू तेवढं पीत नाही, म्हणून मला दिवसातून दोनदा दुध सांडाव लागते आता सुदधा मी तेच करून आली म्हणून तुला मी थकल्यासारखी दिसते आहे. " मी फक्त मान हलवत " ठीक आहे " म्हणालो. 

आता विभूलासुद्धा झोप आली, म्हणून कुर कुर चालली होती. वहिनी विभूला मांडीवर घेऊन झोपवू लागली होती. मी उठून उभा राहत म्हणालो " वहिनी, आता तूसुद्धा आराम कर मी पण जातो, " तशी वहिनी माझा हात पकडत म्हणाली 

"जर तुला झोप नसेल आली तर बस ना माझ्याबरोबर मलादेखील झोप नाही येत आहे." 

मी पुन्हा बेडवर बसलो. आता विभूसुद्धा झोपली होती वहिनी विभूला बेडवर झोपवत माझ्याशेजारी बसली आमच्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा सुरु झाल्या. गप्पा मारता मारता कधी १२.४५ वाजला हे समजलेच नाही, घड्याळात १२.४५ झाले हे बघून मी वहिनीला म्हणालो 

" १२.४५ झाला आजून तुला झोप नाही येत आहे का?" त्यावर वहिनी माझ्या नजरेला नजर भिडवत म्हणाली 

" का तुला झोप आली आहे का?" त्यावर मी उत्तर दिले 

"नाही ग मला झोप नाही आली, " "मग बस ना " वहिनी म्हणाली.

मी गुपचूप बसलो होतो त्यावर वहिनी म्हणाली " एक गोष्ट सांगू राग नाही ना येणार तुला?" 

मी चटकन म्हणालो " सांग ना, "। 

" कोणाला सांगू नकोस पण अगदी पहिल्यापासून तू बरोबर असलास ना कि मला खूप आवडते तुझ्याजवळ बसून तुझ्याशी बोलत रहावस वाटते, तू जवळ नसलास कि नजर तुलाच शोधत असते तुझ्याशी बोलली कि मन मोकळे झाल्या सारखे वाटते." वहिनी विचार करत म्हणाली. 

वहिनी गंभीर चेह-याने माझ्याकडे एकटक बघत होती, मी वहिनीचे सगळे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर म्हणालो " आता दीड वाजला आहे तू झोप " आणि वहिनीला गुड नाईट म्हणत मी माझ्या बेडरूममध्ये निघून गेलो. 

माझ्या बेडरूममध्ये जाऊन मी बेडवर पडलो. पण मला झोप काही येत नव्हती डोक्यात आणि डोळ्यासमोर सारखी वहिनी आणि विभूला दुध पाजताना दिसलेले तिचे स्तन दिसत होते. वहिनी दिसायला सुंदर होती ५५ उंची सावळा रंग सडपातळ बांधा कामुक रूप होते वहिनीचे, घड्याळात ३.१५ वाजले तरी झोप येत नव्हती. डोक्यात आपला सारखा वहिनीचा विचार वहिनीशी बोलत रहावेसे वाटत होते. मी वहिनीच्या प्रेमात पडलो कि काय हा प्रश्न बराच वेळ मला सतवत होता. शेवटी माझ्या मनाने सुद्धा मान्य केले कि तेसुद्धा वहिनीमध्ये गुंतले आहे, मग काय मी तडक उठलो आणि सरळ वहिनीच्या बेडरूममध्ये गेलो. वहिनी बेडवर झोपली होती. वहिनीला झोपेतून उठवणे मला पटले नाही, म्हणून मी परत माझ्या बेडरूममध्ये आलो आणि सरळ झोपी गेलो. 

सकाळी उठून तयार झालो आणि बेडरूममध्ये बेडवर पडलो होतो. सारखा मनात वहिनीचा विचार होता एवढे नक्की होते कि माझे प्रेम वहिनीवर नसून तिच्या सुंदर शरीरावर होते, माझ्या डोक्यात एकाच विचार 'वहिनीला आपल्यात गुंतवायची कशी? काल रात्री जे वहिनी बोलली त्याचा अर्थ काय ? कदाचित वहिनीसुद्धा माझ्याबद्दल हाच विचार करत तर नसेल?' अनेक प्रश्न डोक्यात येत होते पण त्या प्रश्नाचे उत्तर काही मिळत नव्हते. 

विचार करत पडलो होतो तेवढ्यात ताई आली आणि मला चिडवत म्हणाली " आज माझे लाडके पिल्लू एवढं कसल्या विचारात गुंतले आहे." 

मी चटकन ताईला म्हणालो " काही नाही ग असाच पडलो होतो, " 

त्यावर ताई मला म्हणाली " सोना दुपारी शॉपिंगला जाऊया का ? मला काही गोष्टी घ्यायच्या आहेत. " 

मी ताईला जवळ घेत तिच्या गालाचे चुंबन घेतले आणि म्हणालो ‘आय यम अलवेज रेडी टू डू एनि थिंग फोर माय डार्लिंग' माझ्या तोंडून हे ऐकून ताई खुश झाली आणि तिने देखील माझ्या गालाचे चुंबन घेतले. 

माझी घरात सगळ्यात लाडकी आणि आवडती व्यक्ती म्हणजे माझी अंजलीताई, तिचादेखील मी खूप लाडका आहे. दुपारची जेवणं झाली आणि ३ वाजता मी व ताई आम्ही शॉप्पिंगला गेलो, आम्ही शॉप्पिंग वगैरे करून ६ वाजता परतलो. घरी येऊन फ्रेश झालो आणि विभूबरोबर खेळायला वहिनीच्या बेडरूममध्ये गेलो. मला बघून वहिनी विभूतीशी बोलत बोलत मला टोमणे मारू लागली, मी बेडजवळ गेलो तशी वहिनी माझ्याशी एकही शब्द न बोलता तिकडून निघून गेली. रात्रीची जेवणं होईपर्यंत मी वहिनीशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होतो पण वहिनी मला आज टाळत होती, रात्री जेवणं झाल्यावर मी विभूबरोबर खेळात बसलो होतो. तेवढ्यात वहिनी बेडरूममध्ये आली आणि बेडवर बसली, मी वहिनीला माझ्याशी व्यवस्थित का बोलत नाही आहे ह्याचे कारण विचारले पण वहिनीने मला काहीच उत्तर नाही दिले. २ तीनदा विचारले पण वहिनी काहीही न बोलता तिकडून उठून जाऊ लागली. मला राग आला मी वहिनीचा हात पकडला आणि तिला थांबवत तिला कारण विचारले. वहिनी तिचा हात माझ्या हातातून सोडवत म्हणाली । 

"आम्ही तुला नाही आवडत तर उगाच तुला कशाला त्रास द्यायचा, " मी पुन्हा वहिनीला थांबवत म्हणालो 

" काय झाले वहिनी?" 

त्यावर वहिनी थोड्या रागात म्हणाली " कशाला खोटी नाटकं करतोस, म्हणे विभू माझी लाडकी आहे आणि सकाळी ती एवढी रडत होती, तेव्हा घरात असून एकदा तरी आलास का बघायला कशाला रडते ते." 

आता वहिनी भयंकर रागात होती मलाच समजत नव्हते, काय करू ते? मी जो विचार करत होतो त्यातले काहीच घडत नव्हते. शेवटी मी ठरवले आता मलाच पुढाकार घ्यावा लागणार पण सुरवात करायची कशी. विभू झोपल्यावर मीसुद्धा माझ्या बेडरूममध्ये जाऊन झोपलो रात्रभर मी विचार करत होतो, कि काय करू ?,
सकाळी उठलो तेव्हा घरातली सगळी मंडळी आमच्या चुलत्याकडे पूजा होती तिकडे जायला निघाले होते. वहिनी जाणार नव्हती, म्हणून मीसुद्धा नाटकं करून न जाण्याचे ठरवले. कारण पुन्हा मला अशी संधी मिळणार नव्हती. सगळे निघून गेले तेव्हा मी वहिनीच्या बेडरूममध्ये गेलो. विभू झोपली होती आणि वहिनी कसले तरी पुस्तक वाचत पडली होती, मला बघून वहिनीने दुस-या बाजूला तोंड फिरवून पुन्हा पुस्तक वाचू लागली. मी वहिनीच्या जवळ जात म्हणालो 

"अजून राग नाही गेला?" 

त्यावर तोंड वाकडं करत वहिनी म्हणाली " रागावण्यासाठी मी कोण आहे." 

उत्तर देत मी म्हणालो "अरे तु तर माझी लाडकी वहिनी आहेस " म्हणत वहिनीचा हात धरला, तसा वहिनीने माझा हात बाजूला ढकलत बेडवरून उठली आणि मला म्हणाली । 
" माहित आहे मी किती लाडकी आहे ते " आणि उठून बाहेर जाऊ लागली. तसा मी वहिनीचा हात धरत तिला माझ्या जवळ ओढली आणि म्हणालो 

"चूक झाली म्हणालो ना, आता तरी राग सोड ना. " तशी वहिनी मला ढकलत थोड्या रागात म्हणाली 

"मी तुझी वहिनी आहे बायको नाही जे मिठीत घेतो आहेस ते," आणि तिकडून निघून गेली. 

आता मी घाबरलो होतो कदाचित माझे हे कृत्य वहिनीला आवडले नव्हते, मी काहीही न बोलता गुपचूप माझ्या बेडरूममध्ये गेलो. आता माझ्या मनात हा विचार होता कि जर वहिनीने कोणाला सांगितले तर माझी वाट लागेल, विचार करत पडलो होतो तेवढ्यात वहिनी विभूला घेऊन माझ्या बेडरूममध्ये आली आणि विभूला बेडवर ठेऊन 
बाहेर जाऊ लागली. तेवढ्यात मी वहिनीला थांबवून 'सॉरी' म्हणालो त्यावर वहिनी माझ्याकडे वळत म्हणाली 

"कशाबद्दल?" मी माझी मान खाली घालत तिला म्हणालो 

" मगाशी मी तुला मिठीत घेतली त्याचा तुला राग आला म्हणून." तशी वहिनी माझ्याजवळ येत म्हणाली 

" तुला कोणी सांगितले मला राग आला?" तसा मी थोडासा खुश होत म्हणालो 

" मग मगाशी चिडलीस का ?" माझ्या तोंडून हे ऐकून वहिनी माझ्याजवळ बसली आणि माझी मान वर करत म्हणाली 

" तु मला मिठीत घेऊन माझ्यावर असलेला तुझा हक्क दाखवलास मग मला तुझ्यावर चिडण्याचा हक्क नाही आहे का?" 

मी गालातल्या गालात हसत पुन्हा वहिनीला मिठीत घेतली. ह्या खेपेला वहिनीनेसुद्धा मला मिठी मारली होती. आता हळू हळू आम्ही एकमेकांशी फ्रेंक होत होतो, बघता बघता आठवडा गेला शुक्रवारची रात्र होती. जेवणं वैगरे उरकून मी विभू बरोबर बेडरूममध्ये खेळत बसलो होतो. विभूची झोपेमुळे कुरकुर सुरु झाली होती, वहिनीने विभूला मांडीवर घेतली आणि ब्लाऊज मधून उजवा बुबु बाहेर काढून तिला दुध पाजायला लागली. माझे लक्ष्य वहिनीच्या स्तनावर होते, मी विभूच्या जवळ जात म्हणालो 

" आई तुला एकटीलाच दुदू पाजते ना, मला नाही पाजत ना, आपण आईशी बोलायचं नाही आता. " तशी वहिनी हसत विभूला म्हणाली 

" काकाला सांग माझे दुर्दू पिऊन झाले कि तु पी आई कुठे नाही म्हणते. " काही वेळाने दुध पिता पिता विभू वहिनीच्या मांडीवर झोपली तशी वहिनीने विभूला बेडवर झोपावली आणि ब्लाऊज व्यवस्थित करून बाहेर गेली. आणि पुन्हा आतमध्ये येत बेडरूमचा दरवाजा आतून बंद केला व बेडवर येऊन बसली. तेवढ्यात मी चावटपणे वहिनीला म्हणालो 

" मला दुदू ऽऽऽ" तशी वहिनीदेखील लाडात म्हणाली 

" दुदू पाहिजे माझ्या सोन्याला " आणि माझ्याजवळ येत ब्लाउज मधून डाव्वा बुबु बाहेर काढून माझ्या तोंडात कोंबला. तो गोरा गोरा स्तन आणि त्यावरचे काळे भोर निप्पल तोंडात घेऊन माझ्या अंगावर शहारा उभा राहिला होता. खूप गोड दुध होते वहिनीचे. वहिनीचा डाव्वा स्तन मी तोंडात घेऊन चोखत होतो आणि उजवा जोर जोरात दाबत होतो, वहिनी तोंडाने सुस्कारे सोडत होती.
बराच वेळ मी वहिनीच दुध पीत होतो, अगदी मनसोक्त वहिनीचे स्तन चोखून आणि दाबून झाल्यावर मी वहिनी वरून उठलो वहिनीचे डोळे एकदम लाल झाले होते. वहिनी भलतीच तापली होती. हीच योग्य वेळ आहे असा विचार करत, मी पुन्हा वहिनीच्या शेजारी पडलो आणि सरळ माझे ओठ वहिनीच्या ओठांवर ठेवले आणि आमचे पहिले चुंबन रंगले, वहिनीचे चुंबन घेत असताना मी माझा एक हात साडीवरूनच वहिनीच्या पुच्चीवर ठेवला आणि जोर जोरात वहिनीची पुच्ची घासू लागलो. वहिनीच्या चेह-यावर समाधान होते, मी वहिनीला उठवत तिचा ब्लाउज आणि साडी काढून टाकली आता वहिनी माझ्यासमोर फक्त तिच्या काळ्यापरकरमध्ये होती. जशी मी वहिनीच्या परकरची नाडी खेचली तशी वहिनी हाताने परकर धरत पुन्हा बेडवर बसली, मी वहिनीच्या पायात बसत तिला हळूच म्हणालो 

"काय झालं? " त्यावर वहिनी गोड लाजत म्हणाली " आज नको." मी कारण विचारले त्यावर वहिनी लाजत म्हणाली 

"बरेच दिवस झाले मी खालचे केस नाही काढले," मी वहिनीच्या समोर उभा राहत वहिनीचा हात पकडला आणि माझ्या लंडावर ठेवत म्हणालो 

" ह्याला काय सांगू हा तर तुझ्यासाठी वेडा झाला आहे." वहिनीच्या हस्तस्पर्शाने माझा लंड चड्डीत अजूनच उड्या मारू लागला, वहिनीने तिचा हात पटकन बाजूला करत मला म्हणाली 
" त्याला समजाव तो ऐकेल तुझं." 

" मी समजावून बघितलं तो नाही ऐकत आहे " मी चटकन वहिनीला म्हणालो, तशी वहिनी लाजत म्हणाली 

" त्याला पिंज-यातून बाहेर काढ. मी समजावते " तशी मी लगेच माझी चड्डी आणि अंडरवेअर खाली केली. माझा १० इंच लांब आणि २ इंच जाड लंड बघून वहिनीचे डोळे मोठे झाले आणि ती माझा लंड हातात धरून आश्चर्याने म्हणाली 

" बापरे एवढं मोठा? " मी अभिमानाने वाहिनीकडे बघत उभा होतो. तेवढ्यात विभू रडत उठली घड्याळात बघितले तर दीड वाजला होता विभूला घेण्यासाठी वहिनी उठली तसा तिचा परकर तिच्या पायातून खाली पडला वहिनी धडपडत विभूजवळ आली आणि तिला मांडीवर घेऊन दुध पाजू लागली. आता वहिनी माझ्यासमोर फक्त निळ्या रंगाच्या फुला फुलांच्या पँटीमध्ये होती. 
वहिनीने जशी विभूला खाली बेडवर झोपावली तसा मी वहिनीचा पाय खेचून वहिनीला बेडवर झोपावली आणि तिच्या वर चढलो, वहिनी हसत होती मी डोळा मारत वहिनीला म्हणालो " आता? " तशी वहिनीसुद्धा चावटपणे म्हणाली 

" आता काय गो अहेड " मी चटकन उठून वहिनीची पेंटी काढली खरंच खूप जंगल झाले होते वहिनीच्या पुच्ची भोवती. वहिनीची पँटी काढून ती मी नाकाजवळ धरली. खूप सुंदर वास होता वहिनीच्या पुच्चीचा, वहिनीची पँटी पुच्चीच्या जागेवर आगदी ओली चिंब झाली होती. मी हळूच वहिनीची पँटी तोंडात घेऊन त्यावरचा पुच्ची रस चाटला. छान चव होती. आता मी जराही वेळ न दवडता सरळ माझा लंड वहिनीच्या पुच्चीवर धरला आणि एक जोराचा धक्का दिला, तसा माझ्या लंडाचा टोपा वहिनीच्या पुच्चीत शिरला आणि वहिनीच्या तोंडून 'आऊच' निघाले
आणि वहिनी म्हणाली
Reply
#2
जरा हळू हळू कर. मी काही कुठे पळून जात नाही." ८/१० धक्क्यातच माझा १०" लंड वहिनीच्या पुच्चीत संपूर्ण घुसला. एका मुलीला जन्म देऊनसुद्धा वहिनीची पुच्ची बरीच टाईट होती, मी हळू हळू वहिनीला धक्के मारू लागलो एक १० मिनीटातच वहिनी सुटण्याच्याजवळ आली आणि बडबडू लागली " आजून जोरात ठोक तुझ्या दादापेक्षा तुझा खूप मोठा आहे, मजा आली, झव, आजून जोरात झव, तुझ्या लाडक्या वहिनीला आ आ आ आ आईग जोरात जोरात आजून जोरात फाडून टाक माझी, ठोक जोरात, माझ्या राजा " 

जस जशी वहिनी बोलत होती मी माझा वेग आजून वाढवत होतो काही मिनटातच वहिनी मोकळी झाली. मी जवळ जवळ ५० मिनीटे वहिनीला झवत होतो. जेव्हा माझी सुटण्याची वेळ आली, तेव्हा मी वहिनीला सांगितले वहिनीने मला तिच्यामधेच सुटायला सांगितले, १०/१२ जोरदार दणके देत मी वहिनीच्या पुच्चीत मोकळा झालो आणि वहिनीवर कोसळलो. 

काही वेळाने मी वहिनी वरून उठलो. वहिनीच्या पुच्चीतून माझे पाणी बाहेर वाहत होते आणि तिच्या पुच्चीतून थोडंसं रक्तसुद्धा येत होते, आम्ही बेडवरून उठलो मी माझे कपडे घालून माझ्या बेडरूममध्ये गेलो आणि वहिनी फ्रेश होण्यासाठी बाथरूममध्ये गेली. दुस-या दिवसापासून आजूबाजूला कोणी नाही हे बघून मी वहिनीला किस करायचो. काम करत असताना गुपचूप जाऊन मागून वहिनीला मिठी मारायचो. विभूला वहिनीकडून घेताना हळूच वहिनीचे स्तन दाबयचो आणि बरच काही करायचो. वहिनीलासुद्धा आवडायचे जेव्हा मी तिला इकडे तिकडे हात लावायचो तेव्हा आमचे आयुष्य खूप मस्त चालले होते. मी रोजच वहिनीला झवत होतो वहिनीदेखील खूप सेक्सी होती. आम्हाला जेव्हा जेव्हा संधी मिळायची आम्ही सुरु होयचो, दादाने जेवढी ३ वर्षात वाहिनीला झवली नव्हती, तेवढी मी वहिनीला १५ दिवसात झवली होती. 


आता १५ दिवसांवर गणपती आले होते आमची सगळ्यांची तयारी चालू होती त्याचवेळात वहिनीचे बाबा कोकणातून वहिनीला काही दिवससांसाठी माहेरी न्यायला आले होते, अगोदर मला वाटले कि वहिनी 'नाही जाणार' पण काकांनी वहिनीला जायला सांगितले आणि म्हणाले कि "गणपतीच्या अगोदर कोणी तरी येऊन तुला आपल्या घरी आणेल. " आम्हालासुद्धा गणपतीसाठी कोकणातच जायचे होते आणि वहिनीचे माहेर आमच्या घरा पासून अवघे ४० कि.मी वर होते. 

दुस-या दिवशी सकाळी वहिनी निघणार होती, त्या रात्री काकू दीदीबरोबर आणि ताई माझ्याबरोबर बेडरूममध्ये झोपली होती आणि काकूची बेडरूम वहिनीच्या बाबाना झोपायला दिली होती. त्या रात्री विभू बरोबर खेळण्याच्या बहाण्याने मी वहिनीला एकदा झवली आणि पुन्हा येऊन माझ्या बेडरूममध्ये झोपलो. 

सकाळी लवकरच वहिनी, तिचे बाबा आणि विभू तिघे गेले आता माझी भलतीच पंचाईत झाली होती, ताईसुद्धा माझ्याबरोबर झोपत होती. वहिनीबरोबरचे प्रणय प्रसंग आठवून मी खुपच उत्तेजित होत होतो. माझा लंड चड्डीत एकदम कडक होत असे. दिवस तर मजेत जायचा, पण रात्र खूप जड जात होती. कसेबसे ४/५ दिवस गेले, 

शनिवारी सकाळी मी आणि ताई आम्ही बाहेर गेलो होतो. एवढ्या वर्षात मी कधीच ताईबद्दल जे फील नव्हते केले ते फील मी आज केले होते, त्याचे कारण असे होते कि आम्ही बाहेर जाताना ताईने पांढ-या रंगाचा गुडघ्यापर्यंत जेमतेम येणारा स्कर्ट घातला होता आणि वर काळ्या रंगाचा शॉर्ट आणि टाईट टी-शर्ट घातला होता. शिवाय स्कर्ट खाली डार्क रंगाची पेंटी घातली होती. जर एकदम निरखून बघितले तर तिची पेंटी स्पष्ट दिसत होती, आज ताई खरच खुपच सेक्सी दिसत होती एवढे दिवस मी कसंतरी कंट्रोल करत होतो. पण आज मला माझ्या लाडक्या ताईने भलताच पेटवला होता.
दुपारी आम्ही हॉटेल मध्ये जेवून जेव्हा पुन्हा गाडीत येऊन बसलो तेव्हा मी ताईला कॉम्प्लिमेंट देत म्हणालो 

" ताई आज तु खरच खूप सुंदर दिसते आहेस. " ताई माझ्याकडे आश्चर्याचा अभिनय करत बघत म्हणाली 

" रियली ! बँक्स सोना, " मी गाडी चालवता चालवता ताईला म्हणालो । 

" आज काय स्पेशल आहे, एवढे छान ड्रेसिंग करायला?" त्यावर ताई मला चिडवत म्हणाली 

" म्हटले माझा लाडका भाऊ एवढा स्मार्ट, सुंदर आहे तर त्याच्याबरोबर फिरण्यासाठी आपल्याला थोडंस सेक्सी बनायला हवे, नाही तर कोणी तरी दुसरीच पळवून नेईल तुला माझ्यापासून " अस म्हणत हसू लागली. 

मी न हसता विचार करू लागलो कारण ताईच्या बोलण्यावर मला असे वाटले कि कदाचित ताईला माझ्या आणि वहिनीमधल्या संबंधाबद्दल समजले कि काय. तेवढ्यात ताई माझ्या डोक्यावर हात फिरवत म्हणाली 

" काय झालं तुला नाही आवडले माझे कपडे?" मी ताईकडे बघत म्हणालो 
" खरच खूप छान आणि सेक्सी दिसते आहेस, असे कपडे घालून एकटी कुठे बाहेर जाऊ नकोस, नाहीतर कोणी तरी तुला प्रपोज करेल. " तशी ताई माझी फिरकी घेत म्हणाली । 

" चांगल आहे कि तुझा माझ्याबरोबर फिरण्याचा त्रास वाचेल, " मी ताईकडे बघत तिची चाल तिच्यावरच उलटी करत म्हणालो 

" हा ते पण खरच आहे म्हणा, खूप बोअर होते तुझ्याबरोबर फिरायला. " तशी ताई माझ्याकडे खोट्या खोट्या रागाने बघू लागली, तेवढ्यात आमचे घर आले. ताई माझ्याशी एकही शब्द न बोलता गाडीतून उतरून सरळ घरी गेली. मी गाडी पार्क करून येईपर्यंत ताई घरात पोहोचली होती. 

ताईचा चेहरा आणि आम्ही दोघे वेगवेगळे घरी गेलो हे बघून काकूने ओळखले कि आमचे काही तरी वाजले आहे, काकू चटकन म्हणाली " तुमची भांडणं झाली वाटते. " दीदी सोफ्यावर बसली होती. काकूचे ऐकून मला चिडवत म्हणाली 

"हाच खडूस भांडला असेल माझ्या ताईबरोबर, " मी डोळ्याने इशारा करत दीदीला विचारलं 'ताई कुठे आहे " म्हणून दीदीने मला बोट करून बेडरूममध्ये आहे ते सांगितले. मी लगेच बेडरूममध्ये गेलो. 

ताई तिकडे बेडवर बसली होती मी ताईच्याजवळ जात म्हणालो " राग आला माझ्या लाडक्या ताईला," ताई काही हि न बोलता मान फिरवून दुसरीकडे बघू लागली. मी ताईला पटवत म्हणालो " ठीक आहे तुला माझ्याशी नसेल बोलायचे, तर नको बोलूस. फक्त एवढंच सांग मला आयुष्यभर अशीच बोअर करशील ना?" 

तशी ताई मला मारत म्हणाली "मी तुला बोर करते?" मी हसत हसत ताईचे हात पकडले आणि म्हणालो 

" हो तू मला बोर करतेस, पण मला तु खूप खूप आवडतेस लव यु डार्लिंग. " तशी ताई बेडवरून उठली. मी चटकन ताईचा हात पकडत ताईला थांबवली आणि म्हणालो " ताई ह्या कपड्यात तू खरच खुपच सेक्सी दिसतेस, आज ह्याच कपड्यात राहा ना, " तशी ताई नाटकं करत म्हणाली
" मी तुला बोअर करते ना मग कशाला " म्हणत तिकडून निघून गेली. मी सुद्धा चेन्ज करून बाहेर हॉलमध्ये जाऊन बसलो. काही वेळाने ताई चेन्ज करून माझ्या बाजूला येऊन बसली, मी खोटा खोटा राग चेह-यावर दाखवत ताई कडे बघितले. ताई गालातल्या गालात हसत माझ्याकडे बघत होती. मी तिकडून उठून माझ्या बेडरूममध्ये गेलो 
आणि जाऊन बेडवर पडलो. काही वेळाने ताई बेडरूममध्ये आली, आणि मला समजावत म्हणाली 

" सोना राग आला? पण मी चेन्ज तुला चिडवण्यासाठी किंवा तु सांगितलेस म्हणून मुद्दामून नाही केले. आता तूच मला सांग काम करताना स्कर्ट थोडा वर खाली झाला तर एवढ्या माणसांसमोर कसे दिसेल. " मी ताईकडे बघत म्हणालो "बरोबर आहे तुझे, शिवाय तो स्कर्ट जरा जास्तच बारीक कपड्याचा होता " हे बोलून मी चटकन जीभ चावली पण ताई हुशार होती. तिने पटकन हेरले आणि म्हणाली 

" तुला कसे समजले तो स्कर्ट बारीक कपड्याचा आहे म्हणून. " आता मी फसलो होतो ताईने मला पुन्हा पुन्हा विचारले शेवटी मला खरे काय ते सांगावे लागले. मी ताईला म्हणालो 
"तुझ्या स्कर्ट मधून तुझी डार्क कलरची पॅटी दिसत होती." तशी ताई तोंडावर हात ठेवत म्हणाली 

" नालायक लाज नाही वाटत, मोठ्या बहिणीबद्दल असं बोलतोस. काय नीच झाला आहेस तु, आता तुझ्यासमोर सांभाळून राहावे लागेल, " ताईचा मला दम देऊन झाला हे बघून मी हळूच म्हणालो । 

" त्यात माझी काय चूक आहे, मला का बोलतेस. मला दिसली म्हणून मी म्हणालो. " तशी ताई गालातल्या गालात हसत म्हणाली 

"म्हणून मला तु सांगत होतास आज दिवसभर हेच कपडे घाल म्हणून," मी गंभीर होत ताईला म्हणालो 

" अर्थाचा अनर्थ करू नकोस माझ्या मनात काही वाईट भावना असती, तर मी तुला हे सांगितले नसते. मान्य आहे मी नेत्रसुख घेतले. पण खरच तु खूप सेक्सी दिसत होतीस. लोकं इतर मुलीकडे बघून सुख घेतात. मी तरी त्याच मुलीकडे बघितले, जिच्यावर माझे खूप खूप प्रेम आहे आणि ह्या वयात अश्या गोष्टींचे आकर्षण वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही कि काही पाप केले आहे." 

ताई माझे नाक धरत म्हणाली "माझे एवढेसे पिल्लू ,आता मोठे झाले, हे विसरलीच होती मी, खूप छान बोलतोस रे हल्ली " म्हणत माझ्या गालाचा चावा घेत ताई हॉलमध्ये निघून गेली. 
रात्रीची जेवणं झाली मी आणि ताई आम्ही झोपण्यासाठी बेडरूममध्ये गेलो. 

तिकडे मी ताईला विचारले " ताई मी दुपारी तुला तेच कपडे घालून राहा म्हणालो किवा नंतर जे म्हणालो ह्यातल्या कुठल्याही गोष्टीचा तुला राग नाही ना आला? " ताई वॉर्डरोबमधून कपडे घेत होती. माझ्या प्रश्नावर काहीही उत्तर न देता ताई फक्त माझ्याकडे बघून हसली आणि बाथरूममध्ये गेली.
Reply
#3
कशी वाटली कहाणी रिप्लाय करा☺️☺️
Reply


Forum Jump: